Tiếp tục thúc đẩy hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Thứ Năm, 29/12/2022| 15:31

Tính đến cuối tháng 12/2022, Quỹ Khuyến học các cấp đạt số dư trên 4.000 tỉ đồng, góp phần hỗ trợ, động viên học sinh giỏi, học sinh đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, học sinh gặp khó khăn vươn lên trong học tập, người lớn tự học thành tài; góp phần vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài trên cả nước.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ Ba, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa diễn ra tại Hà Nội nhằm tổng kết công tác Hội năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng cho biết, năm 2022 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội VI, các cấp Hội Khuyến học Việt Nam đã quyết tâm cùng cả nước khắc phục khó khăn, tập trung triển khai thực hiện tương đối toàn diện 10 nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, Hội triển khai tích cực nhiều nhiệm vụ một cách đồng bộ, bài bản; các cấp hội từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt phối hợp với nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang... để triển khai phong trào thi đua học tập thường xuyên trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Đây cũng là năm đổi mới căn bản tư duy làm khuyến học, khuyến tài, xác định các trọng tâm, trọng điểm rất sớm và triển khai đồng bộ, theo chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương.

Tiếp tục thúc đẩy hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

  Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Năm 2022, Hội tiếp tục đổi mới, tăng cường thông tin tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương sáng, cách làm hay ngay từ cơ sở về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, công dân học tập. Hội cũng động viên kịp thời nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình nhân tố mới, cổ vũ phong trào thi đua, xây dựng xã hội học tập có sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học các cấp tuy gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng vẫn được duy trì và phát triển. Quỹ này góp phần tích cực hỗ trợ các học sinh khó khăn duy trì học tập, tuyên dương khuyến khích tài năng trẻ, bước đầu khen thưởng, động viên người lớn tuổi vươn ên trong học tập, lao động.

Quỹ Khuyến học Việt Nam cấp Trung ương đã tiếp nhận trên 7 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân ủng hộ và chi trên 11 tỉ đồng để trao học bổng, đỡ đầu 20 học sinh mồ côi cha, mẹ vì COVID-19, hỗ trợ học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa, người tự học có hoàn cảnh khó khăn... Nhiều địa phương thành lập quỹ mang tên danh nhân văn hóa, nhà cách mạng lão thành…, hoạt động sôi nổi nhằm giáo dục truyền thống, xây đắp lý tưởng, bồi dưỡng nhân tài.

Tính đến cuối tháng 12/2022, Quỹ Khuyến học các cấp đạt số dư trên 4.000 tỉ đồng, góp phần hỗ trợ, động viên học sinh giỏi, học sinh đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, học sinh gặp khó khăn vươn lên trong học tập, người lớn tự học thành tài; góp phần vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài trên cả nước.

Năm 2022, công tác kiện toàn, phát triển tổ chức hội và hội viên ngày càng được cấp hội quan tâm. Theo báo cáo của 59 hội khuyến học các tỉnh, thành phố, đến nay cả nước có hơn 23 triệu hội viên, tăng 2% so với năm 2021; trên 130.000 chi hội khuyến học; gần 130.000 ban khuyến học, tăng 7% so với năm 2021. Hiện nay, tổ chức Hội được thành lập ở tất cả 63 tỉnh, thành phố, tới tận thôn, bản, tổ dân phố, các trường học và cơ quan, đơn vị...

Năm 2023, Hội Khuyến học các cấp xác định tiếp tục thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội VI; tập trung củng cố tổ chức Hội, tham mưu các cấp triển khai tốt cơ chế, chính sách, hoạt động của hội đặc thù được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nhất là ở cơ sở.

Trong đó, Hội khuyến học các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh, thành phố chủ động triển khai thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030"; Quyết định 677/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Bên cạnh đó, các cấp hội đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức hội và hội viên trong trường cao đẳng, đại học, doanh nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang, phát triển hội viên là cán bộ đảng viên... Đồng thời giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, khơi dậy ý thức, trách nhiệm tự học của mỗi công dân theo tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội cũng tiếp tục mở rộng ký kết chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn thể ở địa phương, tạo sự gắn kết, chia sẻ và thúc đẩy hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các bộ phận liên quan cần định kỳ rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện các chương trình phối hợp; nâng cao chất lượng phong trào thi đua ở từng cơ sở, địa phương, đơn vị; đa dạng hóa loại hình quỹ để hỗ trợ được nhiều đối tượng…/.

(Báo Điện tử ĐCSVN)

Top