3 người An Giang, Đồng Tháp qua biên giới buôn bán, trở về bị biên phòng Long An phát hiện

3 người An Giang, Đồng Tháp qua biên giới buôn bán, trở về bị biên phòng Long An phát hiện

- 10 giờ trước

3 người khai nhận chỉ mới qua lãnh thổ nước bạn nhưng ở khu vực gần biên giới để buôn bán, chứ chưa đi sâu vào nội địa Campuchia.

Top