Danh sách 33 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch

Danh sách 33 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch

Đến 18/10, đã có 19 tỉnh xác định cấp độ dịch là cấp 1; 14 tỉnh, thành phố xác định cấp độ 2; các tỉnh, thành phố còn lại chưa công bố cấp độ dịch.

Top