Những điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm 2022

Thứ Tư, 22/6/2022| 11:04

Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, công tác tuyển sinh năm 2022 cơ bản giữ ổn định tuy nhiên, có một số điểm mới thí sinh cần đặc biệt lưu ý.

Những điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm 2022

Theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, công tác tuyển sinh năm 2022 cơ bản giữ ổn định tuy nhiên, có một số điểm mới thí sinh cần đặc biệt lưu ý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Top