Lao động ở 5 địa phương sau có số giờ làm việc trung bình mỗi tuần cao nhất cả nước

Thứ Ba, 14/3/2023| 16:01

Theo Tổng cục Thống kê, vùng Đồng bằng sông Hồng có số giờ làm việc bình quân/tuần cao nhất trong 6 vùng kinh tế (43,9 giờ/tuần) trong năm 2021. Trong đó, lao động ở Quảng Ninh có số giờ làm việc trung bình mỗi tuần cao nhất cả nước.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê về Điều tra lao động việc làm, số giờ làm việc bình quân mỗi tuần của một lao động có xu hướng giảm dần trong giai đoạn 2019-2021, từ mức 43,2 giờ/tuần (2019) xuống còn 40,3 giờ/tuần (2021). Trong đó, số giờ làm việc bình quân/tuần của lao động ở thành thị năm 2019 là 44,6 giờ/tuần, giảm xuống còn 40,5 giờ/tuần vào năm 2021. Số giờ làm việc bình quân/tuần của lao động ở nông thôn giảm từ mức 42,5 giờ/tuần (2019) xuống còn 40,2 giờ/tuần (2021).

Trong số 63 tỉnh, thành, lao động ở Quảng Ninh có số giờ làm việc trung bình mỗi tuần cao nhất cả nước trong năm 2021. Cụ thể, số giờ trung bình một lao động ở Quảng Ninh phải làm việc mỗi tuần là 47,4 giờ. Trong đó, số giờ làm việc trung bình của lao động nam cao hơn lao động nữ, tương ứng 48,4 giờ/tuần và 46,3 giờ/tuần.

Địa phương có số giờ làm việc trung bình mỗi tuần cao thứ hai cả nước là Thái Bình. Theo đó, trong năm 2021, số giờ trung bình một lao động ở Thái Bình phải làm việc là 47,1 giờ. Trong đó, số giờ làm việc trung bình của lao động nam là 49 giờ/tuần; lao động nữ là 45,1 giờ/tuần.

Sau Thái Bình, lao động ở Bắc Ninh có số giờ làm việc trung bình mỗi tuần cao thứ ba cả nước trong năm 2021. Cụ thể, số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, số giờ trung bình mỗi tuần của một lao động ở Bắc Ninh là 47 giờ/tuần. Trong đó, số giờ làm việc trung bình của lao động nam và lao động nữ lần lượt là 47,9 giờ/tuần và 46,1 giờ/tuần.

Ngoài ra, Phú Thọ và Thanh Hóa là hai địa phương có số giờ làm việc trung bình mỗi tuần cao thứ tư và thứ năm cả nước trong năm 2021, với số giờ làm việc trung bình mỗi tuần của một lao động đều là 45,5 giờ. Trong đó, ở Phú Thọ, số giờ làm việc trung bình của lao động nam và lao động nữ lần lượt là 47,1 giờ/tuần và 43,7 giờ/tuần. Ở Thanh Hóa,  số giờ làm việc trung bình của lao động nam là 46,9 giờ/tuần; lao động nữ là 44,1 giờ/tuần.

Không phải Hà Nội hay TP.HCM, lao động ở 5 địa phương sau có số giờ làm việc trung bình mỗi tuần cao nhất cả nước - Ảnh 1.

Nguồn: TCTK

Riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2021, số giờ làm việc trung bình mỗi tuần của lao động ở hai thành phố lần lượt là 41,5 giờ/tuần và 39,5 giờ/tuần, tương ứng với vị trí 23 và 35 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, ở Hà Nội, số giờ làm việc trung bình của lao động nam là; lao động nữ là. Còn ở Thành phố Hồ Chí Minh, số giờ làm việc trung bình của lao động nam là; lao động nữ là.

Xét theo tỷ trọng lao động của từng nhóm giờ làm việc trong tuần (tính theo số giờ làm việc thực tế của tất cả các công việc) chia theo giới tính, thành thị/nông thôn và vùng, số liệu cho thấy, khoảng 40,8% lao động làm từ 40-48 giờ/tuần và có tới 31% lao động làm việc trên 48 giờ một tuần.

Mặt khác, số lao động làm việc dưới 20 giờ/tuần chiếm tỷ trọng thấp (6,4%). Tỷ trọng lao động làm việc trên 48 giờ một tuần của nam (33,8%) cao hơn của nữ (27,8%). Tỷ trọng lao động làm việc dưới 35 giờ/tuần của năm 2021 là 21,5%; tỷ trọng này chênh lệch đáng kể giữa thành thị (15,2%) và nông thôn (24,8%).

Trong 6 vùng kinh tế - xã hội, tỷ trọng lao động làm việc dưới 35 giờ/tuần thấp nhất ở vùng Đông Nam Bộ (14,1%) và cao nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (38,4%). Tỷ trọng lao động làm việc trên 60 giờ cao nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng (7,8%) và thấp nhất là vùng Tây Nguyên (2,8%).

Nếu xét theo số giờ làm việc bình quân thực tế/tuần chia theo giới tính, thành thị/nông thôn và các vùng, số giờ làm việc bình quân/tuần của năm 2021 là 40,3 giờ/tuần, số giờ làm việc bình quân/tuần của nam cao hơn nữ (tương ứng 41,4 giờ và 39,0 giờ).

Bên cạnh đó, vùng Đồng bằng sông Hồng có số giờ làm việc bình quân/tuần cao nhất trong 6 vùng (43,9 giờ/tuần), chênh lệch số giờ làm việc bình quân/tuần giữa thành thị và nông thôn khác nhau giữa các vùng. Mức chênh lệch này lớn nhất là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (3,4 giờ/tuần), riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh số giờ làm việc bình quân/tuần khu vực nông thôn lại cao hơn thành thị, tương ứng là 2,3 giờ/tuần và 2,5 giờ/tuần.

Theo Toquoc.vn

 
Top