Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa đón khách tới thăm viếng, tưởng niệm từ 30/10

Thứ Năm, 28/10/2021| 18:22

Từ 30/10, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức đón tiếp, phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào thăm viếng, tưởng niệm.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa đón khách tới thăm viếng, tưởng niệm từ 30/10

Theo thông báo của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc tiếp tục tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Ban Quản lý sẽ tiếp tục tổ chức đón tiếp, phục vụ các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Thời gian cụ thể là từ ngày 30/10/2021. Quá trình tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm và tham quan khu vực Ban Quản lý Lăng tuân thủ nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Minh Anh

Top