Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Thứ Sáu, 6/8/2021| 17:08

Ngày 06 tháng 08 năm 2021 Bộ Y tế đã ban hành Công điện 1155/CĐ-BYT yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Y tế, Bộ Công an; Cục Quân y, Bộ Quốc phòng; Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 .

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

 Theo kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 TP Hồ Chí Minh, mỗi điểm tiêm sẽ tiêm 120 đến 200 người/ngày. (Ảnh minh họa: V.Lê) 

Theo đó thực hiện Nghị Quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 và Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022; các đơn vị đã tích cực trong công tác tiếp nhận vắc xin, lập kế hoạch, triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 7,5 triệu/18,7 triệu liều vắc xin (trong đó hơn 14 triệu liều mới tiếp nhận từ giữa tháng 7 và đầu tháng 8).

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cơ quan thường trực Tiểu ban Tiêm chủng, hiện nay vẫn còn một số đơn vị rất chậm trễ trong việc tiếp nhận vắc xin, tổ chức triển khai tiêm chủng và báo cáo tiến độ. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trong bối cảnh dịch đang diễn biến ngày càng phức tạp và số lượng lớn vắc xin về Việt Nam trong thời gian tới; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19) Yêu cầu: Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur, các Kho Quân khu phải thông báo và thực hiện cấp phát vắc xin ngay sau khi nhận được Quyết định phân bổ của Bộ Y tế cho các đơn vị. Các đơn vị phải chủ động liên hệ với Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur hoặc các Kho Quân khu để tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng ngay số vắc xin được phân bổ. Các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn; ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng tuyến đầu, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), các trường hợp có bệnh lý nền theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin và Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022; thực hiện báo cáo, cập nhật tiến độ tiêm chủng hàng ngày theo quy định.

Công điện cũng nêu rõ đến ngày 10/8/2021 nếu đơn vị nào triển khai tiêm chủng chậm, Bộ Y tế sẽ công bố công khai kết quả tiêm chủng của đơn vị trên phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ; điều phối vắc xin cho các đơn vị khác và sẽ tạm dừng việc phân bổ vắc xin cho đơn vị trong các đợt tiếp theo./.

 Công Đảo

 

Top