Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ Hai, 12/4/2021| 11:03

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định 458/QĐ-BTTTT kèm kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025.

Ảnh minh họa

Theo đó nhằm đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ; thực hiện vai trò chủ trì, điều phối triển khai Đề án nhằm tạo được sự thay đổi, chuyển biến mạnh mẽ mang tính đột phá trong nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin của tất cả các cơ quan, tổ chức và cộng đồng. Đặc biệt tăng cường đổi mới hình thức tuyên truyền, chuyển trọng tâm từ tuyên truyền trực tiếp sang trực tuyến, áp dụng các công nghệ hiện đại để triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách chủ động, linh hoạt, phong phú, đa dạng, thông minh và tự động nhằm giúp người dùng nhận thức rõ và tự bảo vệ mình, cộng đồng khi tham gia vào không gian mạng. Phát huy vai trò điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông để định hướng tuyên truyền đồng bộ, chặt chẽ trên phạm vi toàn quốc với các biện pháp tuyên truyền linh hoạt, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng. Bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, khoa học, và hiệu quả các nội dung và nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông được giao tại Đề án. Xác định rõ các nội dung công việc, phân công trách nhiệm thực hiện rõ ràng, cụ thể cho các đơn vị; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đảm bảo triển khai thực hiện Đề án nghiêm túc, hiệu quả. Khuyến khích tận dụng các nguồn lực xã hội để thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là tận dụng sự tham gia có trách nhiệm của các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông, các mạng xã hội Việt Nam.

Kế hoạch cũng đưa ra các nội dung, phương thức tuyên truyền cụ thể như: Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội, tuyên truyền sử dụng công nghệ, tuyên truyền thông qua các phương thức khác, tuyên truyền thông qua các hệ thống thông tin cơ sở, sản xuất, xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền trực quan. Bên cạnh đó kế hoạch cũng đưa ra các nội dụng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí khác trong việc xây dựng hoặc chuyển thể và xuất bản truyện tranh tuyên truyền dành cho thanh thiếu niên, sản xuất video clip, các bộ phim hoạt hình tuyên truyền dành cho thanh thiếu niên, sản xuất các bộ phim, bài hát, phóng sự, tin bài. Cung như phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Giáo dục và Đào tạo biên tập tài liệu, hướng dẫn giáo dục về an toàn thông tin lồng ghép vào môn tin học, hoạt động ngoại khóa phù hợp với lớp học, cấp học tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về an toàn thông tin; tổ chức các cuộc thi thiết kế áp phích, thiết kế mô hình, các video đa phương tiện, mã hóa an toàn và xâm nhập ứng dụng web cho các đối tượng từ trung học cơ sở tới đại học./.

Công Đảo

Top