Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thứ Tư, 30/12/2020| 7:45

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 chiều nay (29/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cố gắng bổ sung thêm nguồn để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tốt nhất và thiết thực với nhân dân.

Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Dự kiến tổng huy động vốn thực hiện là hơn 2,6 triệu tỷ đồng

Khu dân cư kiểu mẫu Nam Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh minh họa: TCNN

Thảo luận về dự thảo Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, các thành viên Chính phủ đồng tình với việc xây dựng chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025 để làm căn cứ để xác định, nhận diện chính xác hơn, toàn diện hơn hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều và đối tượng khác thụ hưởng các chính sách, chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội trên phạm vi toàn quốc.

 Đồng thời làm cơ sở thực tiễn để xác định mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ giai đoạn 2021-2025; cũng như làm cơ sở cho việc đưa ra các chính sách, cơ chế, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững. 

Tiêu chí đo lường nghèo đa chiều bao gồm đủ tiêu chí thu nhập và tiêu chí tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để xác định, nhận diện chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo đảm phù hợp với phương pháp luận, bản chất nghèo đa chiều; tiêu chí thu nhập tiệm cận bằng chuẩn mức sống tối thiểu.

Tại phiên họp, Chính phủ cũng đã nghe lãnh đạo Bộ NN&PTNT trình bày báo cáo tóm tắt về việc xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, phấn đấu có thêm ít nhất 1.776 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn này, đưa tổng số xã đạt chuẩn lên 80% từ mức 62% hiện nay. Mỗi tỉnh, thành phố phấn đấu có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến tổng huy động thực hiện chương trình hơn 2,6 triệu tỷ đồng, tăng 25% so với giai đoạn 2016-2020.

Nhấn mạnh tinh thần là làm sao mức sống của nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số tốt hơn, “chứ không phải trong lúc khó khăn này chỉ tập trung làm hạ tầng”, Thủ tướng yêu cầu trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, các bộ, ngành phối hợp rà lại xem chỗ nào trùng lắp, chồng chéo, cố gắng bổ sung thêm nguồn để thực hiện chương trình này tốt nhất vì thiết thực với nhân dân.

Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng xem xét, ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

(NDĐT)

 
Top