Các đơn vị được cấp phép kinh doanh nhập khẩu, dịch vụ bảo quản vắc xin tại Việt Nam

Thứ Tư, 2/6/2021| 14:05

Tính tới ngày 13/5/2021, có 36 đơn vị được cấp phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phạm vi nhập khẩu vắc xin, kinh doanh dịch vụ bảo quản vắc xin tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

Các đơn vị được cấp phép kinh doanh nhập khẩu, dịch vụ bảo quản vắc xin tại Việt Nam

Các đơn vị được cấp phép kinh doanh nhập khẩu, dịch vụ bảo quản vắc xin tại Việt Nam

Top