Bình Thuận triển khai kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên liên quan đất đai, kit Việt Á

Thứ Năm, 4/8/2022| 19:51

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các dự án đất đai và đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm của Việt Á.

Ngày 4-8, nguồn tin của PLO cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong những tháng cuối năm 2022.

Cụ thể, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến việc tham mưu, thẩm định, triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo kiểm tra việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm phòng, chống dịch COVID-19, trong đó trọng tâm là đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Bình Thuận triển khai kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên liên quan đất đai, kit Việt Á

 Cơ quan điều tra Bộ Công an và VKSND tối cao kiểm tra một dự án đất đai đang điều tra tại Bình Thuận. Ảnh: PN

Tiếp tục tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Xem xét, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định và không để tồn đọng.

Được biết từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã triển khai hai cuộc kiểm tra, một cuộc giám sát đối với 15 tổ chức đảng và 15 đảng viên tại các địa phương, đơn vị.

Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra đối với 282 lượt tổ chức đảng và 238 lượt đảng viên, giám sát đối với 105 lượt tổ chức đảng và 202 lượt đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng triển khai thực hiện theo thông báo kết luận của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương về việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với đảng viên có liên quan. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tập trung việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19.

Chỉ đạo các cơ quan tham mưu cấp ủy các cấp kiểm tra 30 tổ chức đảng và giám sát đối với tám tổ chức đảng. UBKT các cấp cũng chủ động khảo sát kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, trong đó, UBKT Tỉnh ủy đang khảo sát, rà soát để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

Bình Thuận triển khai kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên liên quan đất đai, kit Việt Á

 Cơ quan điều tra khám xét nhà riêng ông Lương Văn Hải, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: NT

UBKT cấp ủy trực thuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với hai tổ chức đảng và 12 đảng viên, trong đó có bảy người là cấp ủy viên các cấp.

UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 66 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 19 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng về thu, chi ngân sách đối với tám tổ chức đảng và kiểm tra về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 58 tổ chức đảng. Giám sát đối với 32 tổ chức đảng và 45 đảng viên.

Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật hai tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách. Đối với đảng viên đã khiển trách 31 người, cảnh cáo bốn người và cách chức hai người.

UBKT cấp ủy các cấp cũng đã thi hành kỷ luật đối với 19 đảng viên, bằng các hình thức khiển trách 10 người, cảnh cáo năm người và khai trừ bốn người.

Bình Thuận triển khai kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên liên quan đất đai, kit Việt Á

 Một dự án có dấu hiệu sai phạm tại Bình Thuận Bộ Công an đang điều tra. Ảnh: NT

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Đơn cử như một số nơi thiếu quyết tâm giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên; tình trạng đơn thư tố cáo cán bộ, đảng viên còn nhiều; tiến độ khắc phục những khuyết điểm, sai phạm đối với chín dự án theo Thông báo kết luận của UBKT Trung ương còn chậm…/.

(LĐO)

Top