Sẽ có quy định mới về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

Sẽ có quy định mới về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

Bộ Công an vừa đưa ra lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân.

Top