Trải nghiệm mạo hiểm ở tháp truyền hình cao nhất Trung Quốc

Thứ Hai, 31/5/2021| 8:20

Nhiều thanh niễn đa đến tòa tháp truyền hình Trung Quốc để tham gia những thử thách đầy mạo hiểm.

Top