Thương mại Việt Nam - EU đạt nhiều dấu ấn mới nhờ EVFTA

Thứ Ba, 3/8/2021| 9:15

Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến căng thẳng, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - EU đã tạo ra những dấu ấn mới nhờ sự hỗ trợ tích cực của Hiệp định EVFTA.

Top