Quỹ vắc xin phòng COVID-19 - Sức mạnh đồng lòng

Thứ Ba, 1/6/2021| 16:41

Để tiêm phòng COVID-19 cho 75 triệu người dân, dự kiến cần khoảng 150 triệu liều vắc xin với kinh phí khoảng 25.200 tỷ đồng.

Top