Huy chương vàng Olympic Tokyo 2020 có giá trị bao nhiêu

Chủ nhật, 1/8/2021| 16:32

Chứa 6 gram vàng, Huy chương vàng Olympic Tokyo 2020 có giá trị 810 USD - cao hơn mọi sự kiện thể thao trước đây.

Top