Hơn 50 nghệ sĩ cũng hòa giọng trong MV "Sức mạnh Việt Nam"

Thứ Bảy, 12/6/2021| 8:08

Kể cả người hát lẫn người nghe đều sẽ nhận được một nguồn năng lượng tích cực thúc đẩy tinh thần, ý chí, sức mạnh nội tại trong mỗi người.

Top