Hồ Chí Minh và con đường thay đổi vận mệnh dân tộc

Thứ Bảy, 5/6/2021| 16:16

Ngày 5/6/1911, tại bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã từ giã quê hương ra đi tìm đường cứu nước.

Top