Đoàn tàu Nam Phi đưa vắc xin COVID-19 gần hơn tới người dân

Thứ Bảy, 4/9/2021| 9:15

Vắc xin vẫn luôn là tấm khiên bảo vệ quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19. Như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Nam Phi đang đẩy nhanh nỗ lực tiêm phòng và đoàn tàu đưa vắc xin gần hơn tới người dân là một trong những nỗ lực đó.

Top