Điểm mới trong bộ tiêu chuẩn chương trình đào tạo Đại học

Thứ Năm, 22/7/2021| 8:34

Không chỉ quy định cụ thể về mục tiêu, chương trình, khối lượng kiến thức đào tạo mà siết chặt quản lý cả chuẩn đầu vào và đầu ra sinh viên.

Top