Cơ bản khống chế được dịch Covid-19 ở Bắc Giang

Thứ Bảy, 12/6/2021| 8:31

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã cơ bản được kiểm soát và khoanh vùng. Tuy nhiên, huyện Việt Yên còn gần 60.000 công nhân ngoại tỉnh đang lưu trú. Nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Top