Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chống COVID-19

Thứ Sáu, 28/5/2021| 15:08

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức, kiều bào ở nước ngoài chung tay ủng hộ toàn dân, toàn quân chống dịch COVID-19.

Top