Các động lực phát triển kinh tế trong thời kỳ dịch Covid-19

Thứ Ba, 1/6/2021| 16:45

Để phục hồi kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Chính phủ đã đặt trọng tâm vào thúc đẩy 3 lĩnh vực: Đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Đây được xem là "cỗ xe tam mã" kéo tăng trưởng kinh tế đi lên trong bối cảnh đại dịch. Bắc Giang, sau gần 2 tuần tạm dừng hoạt động

Top