Các cơ sở tôn giáo phòng chống dịch Covid-19

Thứ Tư, 28/4/2021| 14:34

Với diễn biến phức tạp dịch Covid-19 trong khu vực và thế giới với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã và đang đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần cao nhất.

Top