tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế thế giới

Thứ Tư, 28/10/2020 | 21:53:25 GMT+7
Việt Nam bước vào làn sóng cải cách kinh doanh thứ ba

Theo Việt Nam News, mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, chương trình cải cách quy định kinh doanh của Chính phủ giai đoạn 2020 - 2025 là chương trình lớn nhất và toàn diện nhất, thể hiện quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển.

12/10/2020 09:22:00

Việt Nam bước vào làn sóng cải cách kinh doanh thứ ba - 1

 

Việt Nam News cho biết, chương trình mới được công bố theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5 của Chính phủ nhằm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định kinh doanh và cắt giảm ít nhất 1/5 chi phí tuân thủ quy định.

Chương trình cũng tập trung phòng tránh việc ban hành mới các quy định không cần thiết, bất hợp lý, trái pháp luật và những quy định gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp, đồng thời tháo gỡ tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định kinh doanh. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến cải cách thể chế và xây dựng chính phủ điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

“Trong năm 2007 - 2010, Việt Nam đã cắt giảm hoặc đơn giản hóa 4.818/5.421 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm gần 30 nghìn tỷ đồng (1,3 tỷ USD) mỗi năm, đây là một con số ấn tượng,” Việt Nam News dẫn lời ông Mai Tiến Dũng cho biết. 

Hơn 3.890/6.191 điều kiện kinh doanh và 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành đã được cắt giảm và đơn giản hóa trong giai đoạn 2016 - 2020, tiết kiệm 18 triệu ngày công/năm, tương đương 6,3 nghìn tỷ đồng (272 triệu USD), ông Dũng cho biết thêm. Tuy nhiên, ông Dũng lưu ý, cải cách vẫn còn chậm và một số quy định được cắt giảm lại gây nhiều khó khăn hơn thay vì hỗ trợ các công ty. Ông nhấn mạnh, có rất nhiều dư địa phát triển bằng cách thực hiện hiệu quả các cải cách.

Theo Việt Nam News, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, Nghị quyết 68 được coi là làn sóng cải cách thứ ba trong 05 năm qua.

Ông Lộc cho biết, làn sóng đầu tiên vào năm 2016 với hàng nghìn giấy phép con được xoá bỏ, trong khi làn sóng thứ hai là cắt giảm và đơn giản hóa một nửa các điều kiện kinh doanh và dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành. Trong làn sóng cải cách thứ ba, dự kiến sẽ giảm tình trạng mâu thuẫn và chồng chéo trong các quy định kinh doanh, ông Lộc cho biết thêm.

Đề cập tới nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp phải xin giấy phép hoạt động kinh doanh đã giảm từ 58% xuống 48%, ông Lộc cho biết đó không chỉ là vấn đề tiền bạc hay thời gian mà còn là niềm tin của doanh nghiệp.

Ông Lộc cho rằng, Nghị quyết 68 sẽ tạo ra những cải cách toàn diện toàn diện hơn để giải quyết những vấn đề tồn tại trong hệ thống pháp luật kinh doanh và đẩy nhanh cải cách trong các cơ quan quản lý các cấp, nhấn mạnh rằng việc lắng nghe doanh nghiệp là điều cần thiết. Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nguyễn Văn Thân cũng cho biết, cần thực hiện các giải pháp quyết liệt để đạt được mục tiêu cắt giảm quy định trong Nghị quyết 68.

Tuy nhiên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, để thực hiện hiệu quả chương trình cải cách, trọng tâm là đẩy mạnh xử lý thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đặc biệt là thực hiện kế hoạch số hóa trong xử lý thủ tục hành chính. “Việc chuyển đổi từ quản lý giấy tờ sang quản lý bằng kỹ thuật số sẽ được thúc đẩy nhằm tạo ra các điều kiện kinh doanh tốt nhất và giảm chi phí”, ông nói. “Doanh nghiệp và người dân sẽ đóng vai trò giám sát và đánh giá quá trình cải cách”.

(Thu Hà dịch)