Ra mắt nền tảng chia sẻ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Thứ Năm, 3/6/2021| 13:21

Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) và Trung tâm Mạng lưới và thông tin quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương, dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICHCAP) đã ra mắt dự án về xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Buổi lễ diễn ra dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của các đại diện cho các tổ chức: UNESCO, ICHCAP cùng 5 đối tác ở châu Á - Thái Bình Dương, 70 tổ chức và chuyên gia liên quan từ 40 quốc gia. Các đại biểu đã cùng thảo luận các đề xuất về hướng phát triển trong tương lai của dự án ichLinks như một nền tảng thông tin di sản văn hóa phi vật thể quốc tế trong tương lai.

Ra mắt nền tảng chia sẻ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể tại khu vực châu Á - Thái Bình DươngGiao diện nền tảng của dự án IchLinks.

IchLinks là dự án mang tính dài hạn, được chính thức triển khai từ năm 2020 với hoạt động chính là phát triển một hệ thống nền tảng chia sẻ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho các quốc gia thành viên như: Việt Nam, Mông Cổ, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan, Ấn Độ, Fiji… trong những năm tới.

Từ ngày 25-6-2020, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến cử là tổ chức đối tác thành viên của Dự án ichLinks. Nền tảng ichLinks đã được chính thức ra mắt với dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể mẫu của 7 quốc gia thành viên vào tháng 3-2021.

Các nhà nghiên cứu, người thực hành, nhà hoạch định chính sách và nhiều đối tượng khác đều có thể dễ dàng tìm kiếm, định vị thông tin và nội dung cần tìm về di sản văn hóa phi vật thể qua nền tảng ichLinks với sự hỗ trợ của các công nghệ kỹ thuật số cao. Bên cạnh đó, họ còn có thể sử dụng thông tin và nội dung này để quảng bá di sản văn hóa của mình và tạo ra các cơ hội khai thác di sản cho phát triển kinh tế - xã hội trong nhiều lĩnh vực như du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo.

(Theo Hồng Hà)

Top