[PODCAST] Đảo

Thứ Sáu, 3/12/2021| 22:10

Câu chuyện giữa hai nhân vật gặp nhau một cách ngẫu nhiên và rời nhau như một tất yếu khi hành động mua bán đổi chác đã thực hiện xong. Thế nhưng, cái giỏi của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là đã lồng được vào cuộc mua bán đổi chác ấy những cuộc đời giả định, những cuộc đời được đóng khung trong sự vô danh và đổ nát…

(Q.Đ)

Top