[PODCAST] Cơn nước ngang qua

Thứ Sáu, 3/12/2021| 18:08

Toàn bộ những mảng hồi cố đầy u uất của nhân vật được nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đóng khung trong một không gian mưa kỳ lạ, một không gian mưa mà chắc rằng Nguyễn Ngọc Tư đã viết không giống bất kỳ ai, và bất kỳ ai cũng không thể viết giống Nguyễn Ngọc Tư được. Mưa khiến cho đất hồi sinh và có lẽ cũng khiến dịu lại phần nào cái bỏng rát của những cuộc đời bé mọn.

(Q.Đ)

Top