Chính phủ giao Bộ VHTTDL nghiên cứu, báo cáo chủ trương xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam xứng tầm, hiện đại

Chủ nhật, 12/2/2023| 10:15

Chính phủ giao Bộ VHTTDL nghiên cứu, báo cáo về chủ trương xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam xứng tầm, hiện đại, trở thành điểm du lịch, quảng bá hình ảnh các dân tộc Việt Nam, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Chính phủ giao Bộ VHTTDL nghiên cứu, báo cáo chủ trương xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam xứng tầm, hiện đại - Ảnh 1.

Hội nghị Chính phủ với các địa phương

Chuẩn bị chu đáo các kế hoạch xúc tiến, phát triển du lịch

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023 trực tuyến với địa phương. Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương hoàn thiện Chương trình, Kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/1/2023 và ban hành trước ngày 10/2/2023.

Tập trung chuẩn bị các đề án theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra.

Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá về phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình hạ tầng chiến lược về giao thông, xã hội, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, khuyến khích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Thực hiện hiệu quả Tết trồng cây, kế hoạch trồng rừng, tăng cường bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Triển khai hiệu quả các giải pháp phù hợp kích cầu thương mại và dịch vụ; chuẩn bị chu đáo các kế hoạch, chương trình và điều kiện liên quan để xúc tiến, phát triển du lịch.

Các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ giải quyết hiệu quả tình trạng các thị trường, hợp đồng, đơn hàng của doanh nghiệp đang bị suy giảm; kịp thời triển khai hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp tiếp tục hỗ trợ một số ngành, lĩnh vực quan trọng bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19 và tác động bất lợi của thị trường thế giới như: dịch vụ logistics, hàng không, du lịch, dệt may, da giầy, sản xuất và chế biến gỗ...

Các Bộ: VHTTDL, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động đề xuất các kế hoạch, giải pháp để từng bước giải quyết, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục nhằm nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe người lao động; báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo.

Nghiên cứu, báo cáo về chủ trương xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam xứng tầm, hiện đại

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đề xuất cấp có thẩm quyền các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa; trong đó chú trọng các chính sách ưu đãi kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa. Xây dựng kế hoạch cụ thể và đẩy mạnh thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Hoàn thiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị; tập trung chuẩn bị tốt để tham dự các sự kiện thi đấu thể thao quốc tế trong năm 2023, trước mắt là SEA Games 32.

Nghiên cứu, báo cáo về chủ trương xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam xứng tầm, hiện đại, trở thành điểm du lịch, quảng bá hình ảnh các dân tộc Việt Nam, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Chính phủ cũng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có phương án hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, các tuyến giao thông trọng điểm, các địa điểm tổ chức lễ hội. Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, chủ động phương án cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là khu vực diễn ra lễ hội, nơi tập trung đông người./.

Toquoc.vn

Top