Hà Giang: Gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Mông

Hà Giang: Gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Mông

Hà Giang có 19 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm tỷ lệ lớn nhất. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, những năm qua, đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn luôn ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ngăn chặn, đẩy lùi các phong tục, tập quán lạc hậu, đoàn kết cùng cộng đồng các dân tộc xây dựng dải đất biên cương ngày càng giàu đẹp, ấm no.

LÀM ĐẸP

Khó khăn vì dịch bệnh nhưng doanh nghiệp vẫn sẵn sàng chi hàng trăm triệu ủng hộ chống dịch Covid-19

Khó khăn vì dịch bệnh nhưng doanh nghiệp vẫn sẵn sàng chi hàng trăm triệu ủng hộ chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam “Toàn dân đoàn kết ra sức phòng - chống dịch bệnh Covid-19”; phát động của Thủ tướng Chính Phủ, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các đồng chí cán bộ và nhân dân tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 , hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, chung tay cùng Chính phủ ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống.

Top