Lựa chọn phương án tổ chức SEA Games phù hợp với tình hình thực tế

Lựa chọn phương án tổ chức SEA Games phù hợp với tình hình thực tế

Trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đang chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành thể thao Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh để tham mưu, đề xuất phương án tổ chức phù hợp với tình hình thực tế.

Top