Thơ ca luôn đồng hành cùng công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thơ ca luôn đồng hành cùng công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, để chủ trương của Đảng được thực hiện tốt, có hiệu quả, không thể thiếu sự chung tay của toàn xã hội, trong đó có các nhà thơ.

Top