Báo nước ngoài: 'cà phê đường tàu" là địa điểm' bắt buộc" phải đến khi ghé thăm Hà Nội

Báo nước ngoài: 'cà phê đường tàu" là địa điểm' bắt buộc" phải đến khi ghé thăm Hà Nội

Theo báo chí nước ngoài tuyến phố "cà phê đường tàu" là một điểm dừng chân "bắt buộc" với du khách nước ngoài.

Top