Tòa trọng tài tuyên Philippines thắng kiện Trung Quốc

Tòa trọng tài tuyên Philippines thắng kiện Trung Quốc

Văn bản pháp lý - khoảng 5 năm trước

Tòa Trọng tài thường trực (PCA) công bố kết quả phán quyết vụ kiện biển Đông, tuyên bố đường lưỡi bò không có cơ sở pháp lý.

Top