Tài liệu khoa học: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021 (VEPR)

Thứ Sáu, 30/7/2021| 9:40

Ngày 29/7/2021, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom phối hợp tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2021.

Với chủ đề “Định vị lại Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu”, Báo cáo đi sâu vào phân tích vị thế Việt Nam trên cơ sở đánh giá năng lực cạnh tranh cũng như sự tham gia của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

>> Xem hoặc download Kỷ yếu hội thảo tại đây.

 VEPR, UEB, VNU
Top