Ra mắt website Quỹ  Vaccine phòng COVID-19

Ra mắt website Quỹ Vaccine phòng COVID-19

Website ra đời với mục đích tạo ra kênh đóng góp ủng hộ trực tuyến cho quỹ vaccine, đánh dấu lần đầu tiên, cơ quan quản lý Quỹ - một cơ quan quản lý Nhà nước phát triển nền tảng công nghệ, để cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ với khả năng tương tác trực tuyến.

Top