Xu hướng xe điện nhỏ gọn tại châu Âu

Thứ Bảy, 18/3/2023| 9:22

Xe nhỏ luôn "rất gì đó" ở châu Âu, vì tiện cho đường phố nhỏ. Nay thêm xe điện nữa, chắc còn tiện hơn.

Top