Xây dựng các qui định về dạy và học trực tuyến an toàn

Thứ Năm, 14/10/2021| 10:35

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”, nhiều địa phương trên cả nước đã và đang tổ chức dạy học trực tuyến.

Top