WHO giải thích lý do đổi tên các biến thể SARS-CoV-2

Thứ Tư, 2/6/2021| 17:26

Trong quyết định mới được đưa ra, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cách gọi tên mới sẽ được áp dụng cho các biến thể đang được quan tâm hiện nay. Vì sao lại có sự thay đổi này?

Top