Vốn ODA và câu chuyện "Có tiền không dám tiêu

Thứ Năm, 14/10/2021| 8:35

Theo Bộ Tài chính, hết 9 tháng năm nay, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của cả nước mới chỉ đạt khoảng 18%. Tỷ lệ này rất thấp và đại diện Bộ Tài chính khẳng định năm nay giải ngân nguồn vốn này không thể đạt kế hoạch đề ra.

Top