Vai trò của già làng trong tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Thứ Hai, 10/5/2021| 23:46

Già làng nói - dân làng nghe, già làng hô - dân làng hưởng ứng, già làng làm - dân làng làm theo" Đối với cộng đồng dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, già làng không chỉ là chỗ dựavững chắc mà còn là một “kênh truyền thông” hữu ích, là cầu nối giữa Nhà nước và người dân. Nhờ già làng.

Top