Vắc-xin và sự phụ thuộc mang tính toàn cầu

Thứ Năm, 13/5/2021| 11:09

San sẻ vaccine vẫn là câu chuyện được quan tâm trong thời gian vừa qua. Bởi hiện nay có các quốc gia đã sản xuất đủ cho nhu cầu nội địa nhưng việc xuất khẩu vẫn chưa được đẩy mạnh. Câu chuyện tại Mỹ là 1 ví dụ.

Top