Vắc xin +5K, chiến lược phòng Covid-19 lâu dài của Việt Nam

Thứ Sáu, 24/9/2021| 14:30

Nước ta hiện đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19. Trong lúc Việt Nam đang dần xác lập một trạng thái bình thường mới, không một ai được quên những bài học về sức khỏe cộng đồng. Thực hiện tốt thông điệp “vắc xin + 5K”, sử dụng thật hiệu quả nguồn vắc xin đồng thời duy trì ý thức phòng ngừa cao ở mỗi người và cả cộng đồng sẽ tiếp tục là chiến lược căn bản, lâu dài để triển khai hiệu quả “nhiệm vụ kép”: Vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Top