Ưu đãi vốn cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Thứ Tư, 8/3/2023| 14:51

Với những phụ nữ dẫn dắt các doanh nghiệp, việc vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động cũng đã có thêm nhiều chính sách ưu tiên, như có thể được giảm lãi suất từ 0,2-2%/năm, hoặc các ưu đãi khác khi sử dụng dịch vụ của các ngân hàng....

Top