Tỷ lệ sinh tăng- hy vọng mới cho kinh tế Mỹ

Thứ Năm, 11/11/2021| 8:25

Sau dịch, nhiều cặp đôi trẻ ở Mỹ cho biết họ đã hoặc đang tính tới chuyện sinh con. Đây là 1 tín hiệu được báo chí Mỹ cho là rất đáng mừng với thị trường lao động nói riêng, với nền kinh tế Mỹ nói chung.

Top