Từ thiện chuyên nghiệp với quy định của pháp luật về từ thiện công khai, minh bạch

Chủ nhật, 13/6/2021| 17:17

Thời gian gần đây, một số cá nhân đã đứng ra vận động quyên góp và nhận được lượng tiền lớn để ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Cùng với sự hưởng ứng khá mạnh mẽ của xã hội, một số ý kiến cũng cho rằng cần có cách thức thực hiện việc quyên góp và sử dụng tiền quyền góp bảo đảm hợp lý, hiệu quả, minh bạch...

Top