Tự chủ, nhiều trường đại học tăng mạnh học phí nhưng vẫn chưa đủ chi

Chủ nhật, 8/5/2022| 11:21

Nhiều ý kiến phản đối vì cho rằng tăng học phí đột ngột có thể dẫn đến việc ít người có khả năng đáp ứng được mức học phí này. Ngược lại, cũng nhiều ý kiến cho rằng: việc tăng học phí là đòi hỏi tất yếu trong bối cảnh các trường đại học công lập thực hiện tự chủ, chịu áp lực cạnh tranh rất cao, họ cần nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc đầu tư cơ sở vật chất và thu hút giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Top