Trường Sa và nhà giàn DK1 sẵn sàng cho ngày bầu cử

Thứ Ba, 4/5/2021| 11:23

Những ngày này, cả nước ta đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ở những nơi xa đất liền như là các nhà giàn DK1 và huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa, thì cuộc bầu cử còn mang thêm nhiều ý

Top