Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay thế ai?

Thứ Sáu, 3/3/2023| 8:51

Trong vài tháng trở lại đây, sự xuất hiện của chương trình trí tuệ nhân tạo chatGPT với đủ các khả năng như viết văn, giải toán, làm thơ, viết mã phần mềm máy tính đã khiến cộng động mạng vô cùng thích thú. Sau một thời gian trải nghiệm, người ta bắt đầu tự hỏi chatGPT, và sau này là nhiều phần mềm trí tuệ nhân tạo AI ngày càng mạnh hơn, thì khả năng chúng chiếm mất việc làm của con người sẽ như thế nào?

Top