TP.HCM: 4000 chiến sĩ quân y đến hỗ trợ; Gấp rút lên danh sách cho gói an sinh lần thứ 3

Thứ Năm, 23/9/2021| 10:10

4000 chiến sĩ quân y đến hỗ trợ; Gấp rút lên danh sách cho gói an sinh đối với các trường hợp lưu trú tạm thời, phối hợp cùng chính quyền lập các tổ công tác đến từng khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, học sinh, sinh viên, xóm nghèo để rà soát, đối chiếu từ danh sách người dân đã đăng ký để lập danh sách chi tiết.

Top