Tổng thống Mỹ thăm Trung Đông và kỳ vọng giá dầu

Thứ Tư, 22/6/2022| 9:25

Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ kỳ vọng sẽ giúp hạt nhiệt giá dầu.

Top