Tốc độ biến đổi khí hậu đang tăng đáng báo động

Chủ nhật, 19/9/2021| 10:40

Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ gặp phải những thiệt hại rất nặng nề vì biển đổi khí hậu trong thời gian ngắn tới.

Top