Tiêu điểm: Mùa hè đặc biệt của học sinh Hà Nội

Thứ Tư, 16/6/2021| 17:58

Vất vả và đầy biến động, từ việc học online, rồi quyết định thi trực tuyến, cuối cùng là thông báo hoãn thi, học sinh phải nghỉ hè sớm nhưng chưa kết thúc được năm học.

Top